You were the thriller

هیچ کاری به این ندارم که توی زندگی پنجاه ساله‌ات انواع فساد را تجربه کرده‌ای. از فساد مالی بگیر تا .... هیچ برایم مهم نیست که دیوانه بودی و کارهای خلاف عقل و مشمئزکننده می‌کردی. هیچ برایم مهم نیست که این آخرها از روی چهره‌ات که هیچ شبیه چهره‌ی یک انسان نبود، نمی‌شد تشخیص داد چند ساله‌ای. هیچ برایم مهم نیست که زشت شده بودی و غیرقابل تحمل. هر چه هست این است که خبر مرگت امروز خبر خیلی بدی بود. چرا که من در سال‌های دور و دوست‌داشتنی زندگی‌ام که هرگز هم برنمی‌گردند، دوستت داشته‌ام، آهنگ‌هایت یک دوره‌ی زمانی هر روز توی اتاقم پخش می‌شد. موزیک ویدیوهایت گاهی بهترین ویدیوهایی بود که می‌شناختم. توی بچگی‌هایم گاهی بارها محو حرکات منحصر به فرد پاهایت، چرخش‌هایت و روی نوک پا ایستادنت شده بودم. بارها حرکاتت را توی ویدیوی "thriller" تقلید می‌کردم و همیشه و همیشه نبوغت در رقص متعجبم می‌کرد.

ممنونم. بخش کوچک اما مهمی از خاطرات من با هنر تو پر شده و جنبه‌های دیگر زندگی‌ات هیچ مهم نیست.

/ 1 نظر / 9 بازدید
مهتا

خیلی این نوشته ات رودوست میدارم:)