این روزها

این روزها بهانه خوب پیدا می‌شود برای سکوت. حتی برای این‌که پیش خودت ساکت بمانی. که حتی فکرهای عاشقانه‌ات را هم بگذاری کنار و با جدیت به خودت بگویی که:"حالا وقتش نیست!"

اما این سکوت تا کی دوام دارد؟

/ 0 نظر / 10 بازدید