یک شب آرام

امشب روی پشت بام، وقتی با تمام قدرتم الله‌اکبر را بیرون می‌ریختم، وقتی در یک لحظه‌ی به‌خصوص حس کردم صدایم حتی از مرد‌های روی پشت بام‌های همسایه بلند‌تر شده، وقتی بدنم در هر بار فریاد کردنش شروع می‌کرد به لرزیدن و  باد اشکی را که توی چشم‌هام جمع شده بود هل می‌داد دوباره توی چشم‌هام، فکر کردم که چقدر نیاز به پرواز دارم. چقدر دوست دارم با وجود این بغض انباشته که این یک هفته‌ای دیگر از تمام مرزهای دیده و نادیده‌ی وجودم لبریز شده، بپرم. احساسی که شاید تا چند روز پیش احمقانه‌ترین حسی بود که می‌شد به سراغم بیاید. اما وقتی به سرفه افتادم و گذاشتم که کمی استراحت کنم، وقتی شروع کردم به راه رفتن میان دیش‌های ماهواره روی بام و گذاشتم که باد خوب توی شالم و لای موهایم برود و وقتی خوب توی الله‌اکبر هم‌وطنانم غرق شدم، احساس کردم چه قدرت عظیمی دارم. چه قدرت عظیم باورنکردنی که هیچ چیزی جلودارش نیست. قدرت عظیمی که حتی در آدمی مثل من خودش را بروز می‌دهد. آدمی که معمولا ساکت است و خیلی سخت می‌تواند درونیاتش را بیرونی کند،آدمی که حتی وقتی محیطش رو به انفجار می‌گذارد به سختی می‌تواند واکنش بیرونی نشان بدهد. دست‌هایم را محکم به هم فشار دادم و در یک لحظه‌ی به خصوص از این‌که این‌قدر ترسیده‌ام دیگر احساس شرمندگی نکردم. انگار برای چند دقیقه این سردرد لعنتی که توی این یک هفته‌ای کش‌آمده قطع شده بود. هر چند سست و ترس‌خورده و زودرنج شده باشم، فکرهایم را کردم. فکرهایم را کردم و این هوای مسموم آغشته به بوی باران را با قدرت و اطمینان دادم توی ریه‌هام و اجازه دادم هر چه آلودگی است توی خونم ته‌نشین شود.
تا زمانی که بتوانم مقاومت کنم، این آلودگی را توی خونم نگاه می‌دارم.

/ 6 نظر / 10 بازدید
آسمونی

همه با هم همراه هستیم ... کاش این کابوس تلخ پایان برسه ...

omid

if you need help with anything at anytime, please email me, i can upload huge files and live outside Iran. Long Libe liberty

omid

if you need help with anything at anytime, please email me, i can upload huge files and live outside Iran. Long Live liberty my email is ---------->killdictators@yahoo.com

گفتمت ....

آری نازنین قطره دریاست اگر با دریاست ورنه قطره قطره و دریادریاست بسیارقدرتمندیم اگر باهم باشیم و بدانیم برای چه با همیم و چه می خواهیم ولی اگر ندانیم که چه می خواهیم؟؟؟

farhad

الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دیگر نمی توان به کسی دل بست فقط خداست که میتواند یاری دهنده باشد پس باز هم با صدای رسا بانگ بر می آوریم که الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر